E chào các a chị. E có 1 vấn đề muốn nhờ các a chị tư vấn. E đi làm được gần 1 n…

E chào các a chị. E có 1 vấn đề muốn nhờ các a chị tư vấn. E đi làm được gần 1 năm tại công ty và mới đóng bảo hiểm từ T4/2017. Nhưng công ty lại chưa nộp tiền bảo hiểm cho bên BHXH nên e chưa có thẻ BH y tế. Hiện tại e đang cần nên e đăng ký mua bảo hiểm y tế tự nguyện bên ngoài thì có sao ko ạ, nếu sắp tới công ty nộp tiền bảo hiểm thì e lại có thêm 1 thẻ BH y tế nữa ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 30, 2017

account_box admin

5 thoughts on “E chào các a chị. E có 1 vấn đề muốn nhờ các a chị tư vấn. E đi làm được gần 1 n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *