Các anh chị ơi cho em hỏi em muốn làm tờ cam kết 02/CK-TNCN cho người lao động t…

Các anh chị ơi cho em hỏi em muốn làm tờ cam kết 02/CK-TNCN cho người lao động thử việc để khỏi nộp 10% thuế tncn. Các trường hợp làm tờ 02 này và số tiền điền vào em hiểu rồi . Em chỉ thắc mắc trong tờ cam kết 02/CK-TNCN có phần ghi “Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng” thì chỗ TỔNG THU NHẬP đó có phải là tổng lương thực tế mình đã nhận được từ công ty sau khi trừ BHXH và thuế TNCN ra rồi phải không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 30, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Các anh chị ơi cho em hỏi em muốn làm tờ cam kết 02/CK-TNCN cho người lao động t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *