Cả nhà ơi .cho em hỏi .cty ngưng hoat đông thì kế toán thuế phải làm những gì ạ …

Cả nhà ơi .cho em hỏi .cty ngưng hoat đông thì kế toán thuế phải làm những gì ạ “?em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 30, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *