Cả nhà mình ai còn thức nộp tờ khai ko giúp em với ạ. Nó cứ báo vậy hoài, trong …

Cả nhà mình ai còn thức nộp tờ khai ko giúp em với ạ. Nó cứ báo vậy hoài, trong khi đó em đã gỡ và cài lại Java rồi mà vẫn ko được ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà mình ai còn thức nộp tờ khai ko giúp em với ạ. Nó cứ báo vậy hoài, trong …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *