Cả nhà cho em hỏi, bên em có dựng 1 biển quảng cáo từ tháng 3 chi phí là 170tr, …

Cả nhà cho em hỏi, bên em có dựng 1 biển quảng cáo từ tháng 3 chi phí là 170tr, đã xuất hđ nhưng do bị đình chỉ lên chi phí giảm xuống còn 140 tr. Nay bên thuê yc bên em điều chỉnh hđ đó viết lại hđ khác với nội dung theo phụ lục hđ có đc ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi, bên em có dựng 1 biển quảng cáo từ tháng 3 chi phí là 170tr, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *