Cả nhà cho e hỏi ạ: bên em kinh doanh thương mại , hết 1 tháng (quý) sẽ được hưở…

Cả nhà cho e hỏi ạ: bên em kinh doanh thương mại , hết 1 tháng (quý) sẽ được hưởng 1 khoản tiền hỗ trợ từ hãng nếu tháng ( quý) đó đạt doanh số, khoản tiền đó được chuyển về tài khoản công ty em, khi nhận được tiền về ngân hàng thì em vẫn xuất hoá đơn cho số tiền đó ( chi kế toán trưởng bên hãng không lấy hoá đơn, bảo bên em không phải xuất hoá đơn cho khoản tiền đó và giải thích cho em là : Tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
Như vậy, mình sẽ ko cần xuất hóa đơn với các trường hợp hỗ trợ ko kèm điều kiện).
Các anh chị giải thích giúp em trường hợp này của em có phải xuất hoá đơn không ạ, nếu không xuất hoá đơn sau này quyết toán thuế bên em phải giải trình với cơ quan thuế thế nào ạ, có thông tư nào nói rõ về trường hợp của em không ạ?
Em xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi ạ: bên em kinh doanh thương mại , hết 1 tháng (quý) sẽ được hưở…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *