NỘP THUẾ MÔN BÀI CHO CHI NHÁNH PHỤ THUỘC KHÁC TỈNH Công ty em mới thành lập chi …

NỘP THUẾ MÔN BÀI CHO CHI NHÁNH PHỤ THUỘC KHÁC TỈNH
Công ty em mới thành lập chi nhánh trong Hồ Chí Minh, giờ nộp thuế môn bài thì em lập giấy nộp tiền thế nào hả anh chị ơi, có phải là vào phần :LẬP GIẤY NỘP TIỀN THAY: đúng không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *