Mình lúc trước cũng có một bài đăng thuế mình đã nộp hết mà cơ quan thuế lại ra …

Mình lúc trước cũng có một bài đăng thuế mình đã nộp hết mà cơ quan thuế lại ra quyết định cưỡng chế trích tài khoản, hôm 20 mình đã nộp tờ khai quý 2 năm 2017 cơ quan thuế giờ lại thông báo doanh nghiệp mình bị cưỡng chế thêm hóa đơn nữa, giờ lên đối chiếu thì công ty vẫn còn nợ giờ lên gặp phòng Tin học làm việc lại đổ cho kho bạc. Giờ lên thuế cứ đùn đẩy qua lại
Mọi người giúp em
1 – Phần hóa đơn bị thuế cưỡng chế vì nợ thuế
2 – Phần thuế đã nộp, Phần ngân hàng đã trích nợ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *