Mấy sếp ơi cho e hỏi là Báo cáo thuế GTGT có cần nộp kèm bảng kê HHDV mua vào và…

Mấy sếp ơi cho e hỏi là Báo cáo thuế GTGT có cần nộp kèm bảng kê HHDV mua vào và bán ra ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Mấy sếp ơi cho e hỏi là Báo cáo thuế GTGT có cần nộp kèm bảng kê HHDV mua vào và…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *