Các anh chị ơi công ty em mới thành lập. Em làm thời gian như dưới đây đã đúng …

Các anh chị ơi công ty em mới thành lập.
Em làm thời gian như dưới đây đã đúng hạn chưa. Và em còn thiếu gì ko ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

18 thoughts on “Các anh chị ơi công ty em mới thành lập. Em làm thời gian như dưới đây đã đúng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *