Cả nhà ơi, bên em mua tài liệu + túi vải đi học về tặng cho học sinh, khi xuất t…

Cả nhà ơi, bên em mua tài liệu + túi vải đi học về tặng cho học sinh, khi xuất tặng em hạch toán N642/ C156. Hóa đơn em có viết nhưng thành tiền là 0 đồng. Em vừa ngâm cứu là giá xuất hóa đơn ít nhất phải bằng giá nhập, kê khai như bán hàng bình thường. Nhưng đây là hàng tặng không thu tiền thì hạch toán doanh thu thế nào ạ? Trước giờ em chỉ hạch toán vào chi phí thôi. Làm ơn cứu em !!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi, bên em mua tài liệu + túi vải đi học về tặng cho học sinh, khi xuất t…”

  • Nếu là hàng tặng thì phải xuất hóa đơn ghi đầy đủ chỉ tiêu sl, đơn giá, tt như hóa đơn xuất bán để tính thuế gtgt. Hàng tặng ko thu tiền nên ko tính doanh thu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *