Ai giúp em lỗi này với ạ!!!!!!!!!!!!!! Em ko tải tờ khai đc, Lập giấy nộp tiền x…

Ai giúp em lỗi này với ạ!!!!!!!!!!!!!! Em ko tải tờ khai đc, Lập giấy nộp tiền xong cũng không Ký nộp được. Oa oa oa !!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Ai giúp em lỗi này với ạ!!!!!!!!!!!!!! Em ko tải tờ khai đc, Lập giấy nộp tiền x…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *