A/C cho e hỏi.. bên e kế toán xuất hóa đơn đối với hàng hóa có nhiều thuế suất n…

A/C cho e hỏi.. bên e kế toán xuất hóa đơn đối với hàng hóa có nhiều thuế suất nhưng xuất cùng một hóa đơn là sai. Cách xử lý là hủy xuất lại hay có cách nào xử lý nữa k ạ.?? Em cảm ơn nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *