Mn giúp em với ạ. em nộp tờ khai thuế cứ bị chờ trong ít phút không tải tệp lên …

Mn giúp em với ạ. em nộp tờ khai thuế cứ bị chờ trong ít phút không tải tệp lên được. em đã java xóa cũ tải lại rồi nhưng vẫn không được. Anh( chị) giúp em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mn giúp em với ạ. em nộp tờ khai thuế cứ bị chờ trong ít phút không tải tệp lên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *