File quản lý, in (không phải viết tay) UNC ngân hàng BIDV mình mới setup xong, d…

File quản lý, in (không phải viết tay) UNC ngân hàng BIDV mình mới setup xong, dự là sẽ có 1 số ngân hàng khác sắp được triển khai 1 file cho tất cả, có bạn nào cần ko 😀

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *