Có anh chị nào đang mần báo cáo vào nộp mà bị vậy không ạ? Bên em đợi dài cổ vẫn…

Có anh chị nào đang mần báo cáo vào nộp mà bị vậy không ạ?
Bên em đợi dài cổ vẫn không mần ăn gì được!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Có anh chị nào đang mần báo cáo vào nộp mà bị vậy không ạ? Bên em đợi dài cổ vẫn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *