Cả nhà cho hỏi: Xe ô tô con mua đăng ký tên công ty, trực tiếp Giám đốc đi việc …

Cả nhà cho hỏi: Xe ô tô con mua đăng ký tên công ty, trực tiếp Giám đốc đi việc chung cty, vậy thanh toán xăng xe cần những gì kèm hóa đơn ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho hỏi: Xe ô tô con mua đăng ký tên công ty, trực tiếp Giám đốc đi việc …”

  • Mình thấy có hướng dẫn cần: Lịch trình hoạt động xe, Định mức sử dụng nhiên liệu, Cuối tháng tổng hợp số KM xe chạy. Từ đó xác định số nhiên liệu tiêu thụ cho một tháng. Nhưng đây là Giám đốc đi thì có cần ko ah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *