cả nhà cho em hỏi xíu ak em đã sửa hóa đơn nhưng khách không châp nhận giờ em ch…

cả nhà cho em hỏi xíu ak
em đã sửa hóa đơn nhưng khách không châp nhận
giờ em chỉ còn cách xóa bỏ hóa đơn va flập hóa đơn mới trong tháng 6
nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn em đã gửi và hết hạn rồi
em làm lại va fnộp cái mơi có bị phạt k ak
mọi người cho em ý kiến vs ak , em hoang mang quá

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

19 thoughts on “cả nhà cho em hỏi xíu ak em đã sửa hóa đơn nhưng khách không châp nhận giờ em ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *