Mọi người cho em hỏi với ạ. Lập giấy nộp tiền để nộp thuế TNDN năm 2016 như này …

Mọi người cho em hỏi với ạ. Lập giấy nộp tiền để nộp thuế TNDN năm 2016 như này sai ở chỗ nào ạ. Nộp xong lại bị đẩy sang phần thuế TNDN tạm tính của 2017. :((( Ai biết chỉ giúp em ạ.
Thanks all !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người cho em hỏi với ạ. Lập giấy nộp tiền để nộp thuế TNDN năm 2016 như này …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *