Có ai đang thức ko cho e hỏi tí. Lần đầu tiên e nộp thuế qua mạng nhưng cứ như t…

Có ai đang thức ko cho e hỏi tí. Lần đầu tiên e nộp thuế qua mạng nhưng cứ như thế này mấy tiếng rồi ah. Ko nộp dc chỉ e tí cảm ơn a c nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Có ai đang thức ko cho e hỏi tí. Lần đầu tiên e nộp thuế qua mạng nhưng cứ như t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *