Chào cả nhà! Mình đang tính thuế TNCN theo lương NET cho lao động. Công thức tín…

Chào cả nhà!
Mình đang tính thuế TNCN theo lương NET cho lao động. Công thức tính mình theo Phụ lục 01 và 02 TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 rồi. Nhưng TT này chỉ cho cách tính với người có thu nhập 1 nơi và giảm trừ gia cảnh bản thân tại 1 nơi đó. Còn Cty mình không được giảm trừ gia cảnh của lao động ấy thì công thức tính sẽ như thế nào? Có văn bản nào quy định tính lương NET cho người có thu nhập nhiều nơi không chỉ cho mình với. Mình cảm ơn rất nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *