Cả nhà cho mình hỏi chút, công ty mình có công trình xây lắp ngoại tỉnh tầm 7-8 …

Cả nhà cho mình hỏi chút, công ty mình có công trình xây lắp ngoại tỉnh tầm 7-8 tháng ở 2 tỉnh. Bên mình có thuê nhà vừa làm văn phòng vừa cho nhân viên ở, có hóa đơn đỏ xuất hết theo hợp đồng.
Trong hợp đồng thuê nhà có ghi mục đich thuê là để ở, làm văn phòng.
Như vậy bên mình có cần thủ tục gì về thuế (đăng ký, biển tên, thuế môn bài…) để hợp lý hóa chi phí thuê văn phòng này không? Tiền thuê nhà này có tính vào thu nhập chịu thế cho nhân viên không?
Xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi chút, công ty mình có công trình xây lắp ngoại tỉnh tầm 7-8 …”

  • Các cái khác mình k rõ, nhưng bác chế 1 cái điều lệ quy định công ty sẽ chịu chi phí thuê nhà ngoại tỉnh cho công nhân phục vụ sxkd thì sẽ k tính thuế TNCN cho tiền thuê nhà này nhé. Vì đây là tiền phục vụ sxkd k phải trả tiền thuê nhà ở cho cá nhân.

    Mình nghĩ cái chi phí thuê nhà thì hợp đồng ghi là thuê nhà ở, điện nước, thuế má công ty chi trả bla blo. Ghi thuê văn phòng làm chi cho mệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *