a.c cho e hỏi với ạ. Bên e có trường hợp 1 chú sinh năm 1958. Làm hồ sơ, giấy kh…

a.c cho e hỏi với ạ. Bên e có trường hợp 1 chú sinh năm 1958. Làm hồ sơ, giấy khai sinh, …nói chung là mọi thủ tục cung cấp giấy tờ cho cơ quan là khai năm 1960. Nhưng riêng hồ sơ Đảng lại khai năm 1958. Trường hợp này bên e nên làm thế nào ạ? ( làm các quyết định, hay hồ sơ về hưu theo thông tin nào ạ? E cảm ơn mọi người ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *