mọi người ơi có thể cho e hỏi việc này với được k ạ, bên BHXH hội nói e phải làm…

mọi người ơi có thể cho e hỏi việc này với được k ạ, bên BHXH hội nói e phải làm đơn giải trình vì sao h mới đóng BHXH trong khi thành lập lâu ùi thì phải làm sao hả các a chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “mọi người ơi có thể cho e hỏi việc này với được k ạ, bên BHXH hội nói e phải làm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *