Em đang muốn tìm hiểu về thuế TNDN để làm tạm tính Quý 2/2017. Em muốn tìm hiểu …

Em đang muốn tìm hiểu về thuế TNDN để làm tạm tính Quý 2/2017.
Em muốn tìm hiểu về:
– Thuế suất
– Thuế TNDN miễn, giảm.
– Quy định về chuyển lỗ từ năm trước sang năm nay, chuyển lỗ giữa các quý trong năm .
Vậy em cần đọc, tìm hiểu ở những thông tư, quy định nào để có được thông tin đúng và mới nhất ạ.
Ai cùng mối quan tâm với em thì đi qua nhớ để lại 1 chấm cho bài đỡ bị trôi.
Cám ơn cả nhà nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *