Các bác ơi cho em hỏi chút, cty ko thay đổi mã số thuế mà chỉ thay đổi từ CP san…

Các bác ơi cho em hỏi chút, cty ko thay đổi mã số thuế mà chỉ thay đổi từ CP sang TNHH từ mùng 3/6/2017, vậy cho em hỏi giờ em làm báo cáo quý 2 thì trên tờ báo cáo là cty CP hay TNHH ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác ơi cho em hỏi chút, cty ko thay đổi mã số thuế mà chỉ thay đổi từ CP san…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *