Cả nhà cho mình hỏi: Cty mình thuê xe cho GĐ chạy của cá nhân, chi phí thuê 20/ …

Cả nhà cho mình hỏi: Cty mình thuê xe cho GĐ chạy của cá nhân, chi phí thuê 20/ tháng. Mình cần làm thủ tục gì để đưa vào chi phí hợp lý ạ. Mong mọi người giúp mình nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 25, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi: Cty mình thuê xe cho GĐ chạy của cá nhân, chi phí thuê 20/ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *