cả nhà ai đang sd phần mềm HTKK 3.4.5 cho em hỏi với ạ. Chỗ phần chọn phụ lục kê…

cả nhà ai đang sd phần mềm HTKK 3.4.5 cho em hỏi với ạ. Chỗ phần chọn phụ lục kê khai sao k có PL 01 và pl 02 nhỉ. Em giờ mới thực hành kê khai lần đầu tiên, mong được sự giúp đỡ ạ. Tks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *