Sắp đến hạn kê khai thuế – Chia sẻ với các bạn ứng dụng HTKK thuế trên Excel + H…

Sắp đến hạn kê khai thuế – Chia sẻ với các bạn ứng dụng HTKK thuế trên Excel
+ Hỗ trợ nhập bảng kê bán ra + Mua vào
+ Tự động tổng hợp lên tờ khai thuế GTGT
Bạn nào chưa biết cách kê khai thuế hoặc chưa có công cụ tham khảo để làm báo cáo thuế cho chính xác nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 24, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Sắp đến hạn kê khai thuế – Chia sẻ với các bạn ứng dụng HTKK thuế trên Excel + H…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *