Nhà mình đã có ai bị phạt vì không bổ nhiệm kế toán trưởng chưa ạ? ( quá 1 năm b…

Nhà mình đã có ai bị phạt vì không bổ nhiệm kế toán trưởng chưa ạ? ( quá 1 năm bổ nhiệm phụ trách KT).
Em lấy cái động lực học KTT vs ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 24, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Nhà mình đã có ai bị phạt vì không bổ nhiệm kế toán trưởng chưa ạ? ( quá 1 năm b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *