Alo alo, xin chào cả nhà, cả nhà cho e hỏi về vấn đề khoản chi phí chung trong d…

Alo alo, xin chào cả nhà, cả nhà cho e hỏi về vấn đề khoản chi phí chung trong dự toán xây dựng ak. Chi phí chung này bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp nghĩa là 1 phần chi phí lương nhân viên quản lý doanh nghiệp quản lý công trình ấy hay là bao gồm tất cả chi phí quản lý doanh nghiệp (tài khoản 642) hay là như thế nào ak.
E cám ơn nhiều ak!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *