Anh chị giúp em với ak. Em sắp làm bên kế toán xây dựng nhưng chưa có kinh nghiệ…

Anh chị giúp em với ak. Em sắp làm bên kế toán xây dựng nhưng chưa có kinh nghiệm, anh chị có tài liệu, kinh nghiệm về ktxd cho em xin ít với ak. Email : [email protected]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị giúp em với ak. Em sắp làm bên kế toán xây dựng nhưng chưa có kinh nghiệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *