xin ít kinh nghiệm từ các bạn ạ giờ gia đình mình kd điện làm đại lý cho công ty…

xin ít kinh nghiệm từ các bạn ạ
giờ gia đình mình kd điện làm đại lý cho công ty
Mình muốn hỏi các bạn là nên dùng ” PHẦN MỀM KẾ TOÁN”
nào phù hợp nhất. Nhà mình chỉ theo dõi số lượng xuất nhập tồn; doanh thu bán hàng; báo cáo bán hàng; doanh số bán hàng của từng nhân viên.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 22, 2017

account_box admin

6 thoughts on “xin ít kinh nghiệm từ các bạn ạ giờ gia đình mình kd điện làm đại lý cho công ty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *