Các anh chị cho e hỏi e viết hóa đơn bị thiếu chữ ” và” nên e viết lên trên vậy …

Các anh chị cho e hỏi e viết hóa đơn bị thiếu chữ ” và” nên e viết lên trên vậy thuế có chấp nhận không ạ. em cảm ơn!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 22, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi e viết hóa đơn bị thiếu chữ ” và” nên e viết lên trên vậy …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *