A,c thông thái cho e hỏi chút ạ. Hóa đơn đối tác bên em yêu cầu viết nh…

A,c thông thái cho e hỏi chút ạ. Hóa đơn đối tác bên em yêu cầu viết như sau: Tạm ứng 30%giá trị hợp đồng số… Ngày…..Trong khi vừa ký hợp đồng và bên e mới mang vật tư đến. Vậy trường hợp hóa đơn như vậy em nên hiểu và định khoản như nào ạ. E cám ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “A,c thông thái cho e hỏi chút ạ. Hóa đơn đối tác bên em yêu cầu viết nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *