Mọi người cho e hỏi trường hợp này với ạ. E đi làm và đóng bảo hiểm 1 cty A ở qu…

Mọi người cho e hỏi trường hợp này với ạ. E đi làm và đóng bảo hiểm 1 cty A ở quận thủ đức từ 04.2012 đến 11.2012 thì e nghỉ thai sản. Sau đó cty k chốt sổ bảo hiểm cho e nhưng vẩn trả sổ. Giờ làm cty B rồi e đóng theo sổ củ đó mà cty B báo về tại sổ bảo hiểm chưa được chốt nên giờ không thể chốt ở cty B. Giờ phải làm sao ạ. Mọi người giúp e cho e hướng dải quyết với ạ.
E cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *