Hai hôm nay em nhận được rất nhiều mail báo chữ ký số của em “là version cũ và s…

Hai hôm nay em nhận được rất nhiều mail báo chữ ký số của em “là version cũ và sắp hết thời hạn sẽ gặp lỗi trong quá trình ký gửi các văn bản điện tử. Vì vậy chúng tôi thực hiện nâng cấp version 5.0 chuẩn mới sha2 mới cho token để khắc phục lỗi khi gửi tờ khai” là như thế nào ạ.? Mọi người có ai bị như vậy không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 21, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Hai hôm nay em nhận được rất nhiều mail báo chữ ký số của em “là version cũ và s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *