CHUYỆN VUI MÙA QUYẾT TOÁN ========================= Cán bộ thuế xuống quyết toá…

CHUYỆN VUI MÙA QUYẾT TOÁN
=========================

Cán bộ thuế xuống quyết toán tại DN, gặp giám đốc, và trao đổi: “DN xem đóng thuế được bao nhiêu, nếu con số hợp lý thì Đoàn kiểm tra sẽ làm việc chỉ khoảng 1 buổi là xong. Còn nếu không, thì sẽ làm việc trong 5 ngày, và kiểm tra kỹ các vấn đề của doanh nghiệp”.

Và rồi phải có tới khoảng 70% DN lựa chọn đưa ra một con số, và để rồi khi quyết toán thuế sẽ không phải là kiểm tra, rà soát hồ sơ của DN nữa, mà chỉ còn là vấn đề MẶC CẢ xem là DN chi bao nhiêu.

Nếu như các DN cứ thỏa hiệp như vậy, rồi thì cuối cùng kế toán sẽ đi về đâu. Trong cái nhìn của các chủ DN, thì kế toán cũng chỉ là người thủ kho, thủ quỹ, kiêm nấu ăn, đón trẻ, dọn dẹp văn phòng, vì khi quyết toán, cũng chỉ là sự thỏa hiệp.

Tại sao các bạn lại cứ chấp nhận thỏa hiệp như vậy ?, và tại sao các bạn cứ để nghề kế toán của chúng ta không được coi trọng như vậy ? Bạn có thể comment cho tôi biết lý do được không ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 21, 2017

account_box admin

7 thoughts on “CHUYỆN VUI MÙA QUYẾT TOÁN ========================= Cán bộ thuế xuống quyết toá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *