Cần nhờ 500 ACE kế toán về mảng kinh doanh vật liệu xây dựng trợ giúp mình với, …

Cần nhờ 500 ACE kế toán về mảng kinh doanh vật liệu xây dựng trợ giúp mình với, các vật liệu liên quan đến: gỗ, dây thép, ma tít, đinh, ốc vít, tấm bê tông…. Các bạn ib giúp mình nói chi tiết hơn nhé. Xin chân thành cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cần nhờ 500 ACE kế toán về mảng kinh doanh vật liệu xây dựng trợ giúp mình với, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *