Xin chào các anh chị, chào cả nhà. Em xin hỏi 1 vấn đề mà em rất băn khoăn ạ! Bê…

Xin chào các anh chị, chào cả nhà. Em xin hỏi 1 vấn đề mà em rất băn khoăn ạ!
Bên e có mấy công trình đã hoàn thành và khách đã chuyển khoản thanh toán hết tiền. Nhưng khách muốn tháng 8 bên e mới xuất hóa đơn cho họ.
(Em biết thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm theo quyết toán hoặc đã nhận thanh toán)..
Giờ em phải làm sao ạ?
cả nhà cho em xin cao kiến với ạ.
Em xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 20, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Xin chào các anh chị, chào cả nhà. Em xin hỏi 1 vấn đề mà em rất băn khoăn ạ! Bê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *