Các anh chị cho em hỏi. DN em là đơn vị gia công sản xuất hàng may mặc. Đã thành…

Các anh chị cho em hỏi. DN em là đơn vị gia công sản xuất hàng may mặc. Đã thành lập được 6 tháng nay nhưng chưa có phát sinh gì. Chưa có hóa đơn đầu vào, đầu ra. Làm tờ khai thuế đều để trắng. Cán bộ thuế góp ý là bên em buộc phải xuất hóa đơn nếu không họ sẽ kiểm tra và áp thuế. Vậy em nên làm thế nào.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 20, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho em hỏi. DN em là đơn vị gia công sản xuất hàng may mặc. Đã thành…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *