Nghề Kế Toán Như Cái Toilet Ngồi nghe tâm sự của một bạn kế toán, đại khái cũng…

Nghề Kế Toán Như Cái Toilet

Ngồi nghe tâm sự của một bạn kế toán, đại khái cũng xoay quanh: lương thấp, bị thuế hành, đọc văn bản thì đá nhau, chủ này nọ, anh chị lớn thì dấu nghề ….bla bla và bla bla

Mình chỉ nói vầy : Bạn hãy nghĩ kế toán như cái toilet, và ứng xử với nghề y như cái toilet của bạn.

Và đây là câu chuyện mình nói với bạn ấy

“tình yêu như cái nhà xí, người ở ngoài thì muốn vào, người ở trong thì muốn trèo ra”.

Kế toán cũng vậy, nghe nghề kế toán cũng ham, nhưng sao ai làm kế toán cũng than, cũng đòi bỏ nghề !?

Vì các bạn bước vào nghề với những suy nghĩ hạn hẹp đi dọn dẹp, quét rác. Đối phó với các qui định. Các bạn không bước vào nghề với tâm thế một người xây dựng và quản lý một đơn vị kế toán.

Cái toilet cũng vậy.

Nếu bạn hình dung phác họa một toilet đủ chuẩn nó là gì? Tiện nghi như thế nào? Hay chỉ là nơi trút xả “tâm sự”.
Rất nhiều nghiên cứu, cũng như thực tiễn, toilet nó còn là nơi thư giãn xã stress của rất nhiều người.

Dĩ nhiên, một toilet nhà có điều kiện nó khác toilet nhà không có điều kiện.

Tùy nghi mà thích ứng, mà lựa chọn.

#nddbao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 19, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Nghề Kế Toán Như Cái Toilet Ngồi nghe tâm sự của một bạn kế toán, đại khái cũng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *