Mọi người cho em hỏi với ạ?? Em điều chỉnh lại năm 2015 để thanh tra thuế ạ. Năm…

Mọi người cho em hỏi với ạ??
Em điều chỉnh lại năm 2015 để thanh tra thuế ạ. Năm 2015 bên em có phát sinh trường hợp bị đóng mst và tất cả các hoá đơn đã xuất đều phải thu hồi và xuất lại nhưng có nhiều cái HD khách hàng không trả lại. Vậy những HD đó em sẽ bỏ không ghi nhận doanh thu hay vẫn ghi nhận bình thường ạ??
Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 19, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi với ạ?? Em điều chỉnh lại năm 2015 để thanh tra thuế ạ. Năm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *