Mọi người cho em hỏi vấn đề về mấy cái vé cước đường bộ hạch toán như thế nào ch…

Mọi người cho em hỏi vấn đề về mấy cái vé cước đường bộ hạch toán như thế nào cho đúng ak, Công ty em có đăng ký ngành nghề vận tải hành khách nên mấy cái vé cước đường bộ mỗi tháng rất nhiều. Mọi người chỉ giúp em cách định khoản thế nào cho đúng nhé! Thanks all!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 19, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người cho em hỏi vấn đề về mấy cái vé cước đường bộ hạch toán như thế nào ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *