Công ty em tự tổ chức cho CBNV đi nghỉ mát hè 2017, kèm theo các chi phí phát si…

Công ty em tự tổ chức cho CBNV đi nghỉ mát hè 2017, kèm theo các chi phí phát sinh em lấy được hóa đơn: ăn uống, nhà nghỉ, …. Giờ để những chi phí này được trừ khi tính thuế TNDN em cần làm những hồ sơ gì? và tương ứng với phần thuế có được khấu trừ không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 19, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty em tự tổ chức cho CBNV đi nghỉ mát hè 2017, kèm theo các chi phí phát si…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *