cho minh hỏi bên mình mua hàng và đã nhận hàng ngày 30/4 nhưng chưa có tiền thán…

cho minh hỏi bên mình mua hàng và đã nhận hàng ngày 30/4 nhưng chưa có tiền thánh toán. đến 16/6 mới thanh toán và bên bán mới xuất hóa đơn. như thuế hóa đơn đó có được tính chi phí hợp lý ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *