Vào một buổi sáng đẹp trời em nhận được thông báo quyết toán của cơ quan thuế. L…

Vào một buổi sáng đẹp trời em nhận được thông báo quyết toán của cơ quan thuế. Lần đầu nên em hơi hoang mang bác nào trải qua rồi cho em xin chút kinh nghiệm ạ.

Em xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 18, 2017

account_box admin

15 thoughts on “Vào một buổi sáng đẹp trời em nhận được thông báo quyết toán của cơ quan thuế. L…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *