Nhà mình cho Em hỏi: Bên Em mới làm thêm mảng bán phần mềm (cụ thể à làm đại lý …

Nhà mình cho Em hỏi: Bên Em mới làm thêm mảng bán phần mềm (cụ thể à làm đại lý phân phối phần mềm ở Việt Nam của 1 hãng nước ngoài) Em vẫn chưa có đầu vào nên chưa hình dung hóa đơn như thế nào. Cả nhà cho Em hỏi nếu Em bán phần mềm này trong thị trường Việt Nam thì thuế xuất là như thế nào. Cả nhà có thể chỉ em rõ hơn căn cứ theo thông tư nghị định nào được không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 18, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Nhà mình cho Em hỏi: Bên Em mới làm thêm mảng bán phần mềm (cụ thể à làm đại lý …”

  • Ngoài việc bạn viết đầu ra cho KH của bạn thì bạn còn phải kê khai nộp thuế nhà thầu cho việc mua PM của bên nước ngoài nữa nhé. PM là hh không chịu thuế, nên đầu vào không được khấu trừ. Ngoài phần mềm bạn còn bán thiết bị,.. thì đầu vào phải tách riêng 3 loai: dùng cho hoạt động bán PM; dùng cho hoạt động bán thiết bị, hoạt động khác chịu thuế; và chi phí dùng chung cho hai hoạt động để phân bổ VAT trên tờ khai thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *