Các bác cho em hỏi em có tờ khai hải quan 1 lô hàng nhập theo giá FOB khi thanh …

Các bác cho em hỏi em có tờ khai hải quan 1 lô hàng nhập theo giá FOB khi thanh toán vd em thanh toán 21.5/1usd sau khi tờ khai về em nhập theo tỉ giá trên tờ khai 21/1usd chẳng hạn phần chênh lêch em đẩy vào 635/515 khớp thuế GTGT và XNK của hải quan nhưng kế toán trưởng bên em đang yêu cầu em hạch toán giá mua hàng theo tỷ giá 21.5/01usd các bác cho em hỏi như vậy đúng hay sai ? Em đang tìm cách giải thích và bảo vệ quan điểm của mình cho chị ý mà chị ý cứ khăng khăng là phải dùng tỷ giá 21.5, các bác cho em cách giải quyết với?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 18, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các bác cho em hỏi em có tờ khai hải quan 1 lô hàng nhập theo giá FOB khi thanh …”

  • Hiện tại đâu có dùng tỷ giá trên tờ khai để hạch toán nữa. Nếu là thanh toán trước tiền hàng cho nhà cung cấp, hàng về hạch toán theo tỷ giá ngày thanh toán. Trường hợp hàng về, chưa thanh toán cho NCC thì hạch toán theo tỷ giá bán ra niêm yết của ngân hàng bên bạn đang giao dịch. Tớ đọc trường hợp này của bên bạn, phải hạch toán theo giá 21.5/1 usd mới đúng.

  • đúng là các doanh nghiệp hiện tại đều làm N156/c331 : tý giá thanh toán của NH như vậy có lợi cho DN but cho mình hỏi hiện tại tỷ giá thanh toán > tỷ giá thuế áp -> giá vốn nhập kho tăng (nếu nhập theo tỷ giá thanh toán) nhưng giá mua này lại ko tương xứng với giá mua bị tính thuế (cao hơn giá mua để tính thuế GTGT và NK) liệu khi thanh tra hải quan có truy ngược lại phần thuế chênh lệch do áp khác tỷ giá với thuế ko? Còn nếu theo tỷ giá của hải quan thì mình có căn cứ, phần công nợ chênh lệch thì đẩy vào 635 hoặc 515

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *