Các anh chị cho e hỏi. Công ty mới thành lập có hợp đồng thuê văn phòng 3 tháng …

Các anh chị cho e hỏi. Công ty mới thành lập có hợp đồng thuê văn phòng 3 tháng thì có ảnh hưởng tới việc đề nghị in hóa đơn khi cơ quan thuế xuống kiểm tra không ạ? Là công ty nước ngoài ạ.
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 18, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi. Công ty mới thành lập có hợp đồng thuê văn phòng 3 tháng …”

  • K có quy định TH này bạn nhé, nên k ảnh hưởng j nhưng đó là quy định, thực tế thuế sẽ hỏi này kia bạn giải trình hợp lý là đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *